7

Gitarové materiály

 

•••  Animátorské materiály  •••

    TALIANČINA                                                 

more

  myšlienky
 
modlitby

  
meditácia

more

  láska a sexualita
 
výchova
   
kresťanstvo
   
rôzne

more

ponuka skautingu

výchovný systém

činnosť

more

  hry v prírode
 
hry v klubovni 
 
nápady
 
správy z akcií  

more

niekoľko drobností pre zlepšenie nálady :-)Pre konanie dobra treba trošku odvahy.  don Bosco

x

Ježiš Kristus

Kto to vlastne bol 

a v čom nám dal príklad?

 x

Boh je láska a vzťah.

Moja viera sa musí prejavovať skutkami lásky

vo vzťahu k druhým...

Moje vnútorné nastavenie srdca, mysle a tela

musí byť úprimne nastavené na lásku (naplnené láskou).

Láska je nad ľudským či cirkevným zákonom

(nepopiera rozumný ľudský zákon, ale je nad ním).

 x

„Ježiš... sám sa stáva osobným a živým zákonom,

ktorý pozýva, aby sme ho nasledovali...“

(Ján Pavol II.)

 x

Na konci života budeme súdení z lásky.

 x

„Celý náš život je maturita. Maturita z lásky.

Existujú len dve známky: zmaturoval a nezmaturoval.

A existuje len jeden predmet: láska.

Dal by Pán Boh, aby som čo najlepšie zmaturoval.

Najdôležitejší nie je výsledok, ale zápas.

Hodnotí sa láska a snaha.“

(M.Kuffa)

   x

Láskavzťahy.

Služba milosrdenstvo.

Vonkajšia radosťvnútorný pokoj.

Pokorapravda.

Modlitba konanie.

 x

Život kresťana neznamená len „veriť v Boha“. Život kresťana znamená „nasledovať Krista“. Nie len o ňom rozprávať alebo „chodiť do kostola“ a popri tom nasledovať „svoje názorové cesty“... Máš ísť svojou originálnou cestou vo svojej jedinečnosti, ktorá má byť darom pre druhých = ísť svojou cestou (pre ktorú si sa rozhodol) za Ním... a s Ním... Koho chceš (skutočne chceš...?) nasledovať, ak ho nepoznáš? Odkiaľ chceš Ježiša Krista spoznať, ak nečítaš Evanjelium a nenecháš sa osobne osloviť Božím slovom? Naše predstavy o Bohu sú často mylné a občas úplne choré... Boh je láska -  to je odkaz celej Biblie – láska, ktorá odpúšťa a slúži, milosrdná láska... Najlepšie je učiť sa od Majstra... (Čiže potrebuješ denne rozjímať nad textami evanjelií, aby si to premodlil, precítil, pochopil  a napokon vedel zmeniť svoje postoje a svoje činy na tie pravé kresťanské = „ježišovské“, a aby si tie postoje vedel začleňovať do svojho originálneho života. (Ako kresťan sa máš snažiť vytvárať si a prehodnocovať svoje názory na podklade evanjelií. Tak budeš – snáď – na dobrej ceste a nezablúdiš mimo...) Viera by mala byť normálna, ľudská, radostná, napĺňajúca... podporujúca slobodu v láske.

 x

Osobný názor sa stane reálnym až vtedy, keď sa zosobní v tvojom živote „úprimným žitím tvojho názoru“. Na našom živote je niekedy vidno, že veríme všelijakým blbostiam... Jedno dôležité asertívne právo znie: „máš právo zmeniť svoj názor“. Najmä ak zistíš, že možno si niečo vnímal/a nesprávne. Na to niekedy treba tiež odvahu – odvahu meniť svoj život podľa (nanovo) pochopenej pravdy.

 x

x

CHARAKTEROLÓGIA JEŽIŠA KRISTA

(pre normálnych ľudí)

 x

JK bol odvážny, láskavý a rozhodný „muž činu“

 x

= JK konal, rozprával priamo, nebál sa vyhrážok, stýkal sa s hriešnikmi a „divnými ľuďmi“ - chodil k nim aj domov, jedol s nimi, pil s nimi víno, stretával sa s prostitútkou, dotýkal sa chudákov a „nečistých“...), nebál sa toho „čo povedia ľudia“ a neriešil, z čoho ho zase obvinia zákonníci... (zákonníci obviňovali JK /čiže Boha/, že nechápe a nedodržiava Boží zákon... aj dnes máme v Cirkvi rozšírenú chorobu zákonníctva... /občas práve v tých „vyšších“ kruhoch mimo reality života/. Kde chýba láska prichádzajú na rad predpisy a „Božia vôľa – mňa zákonníka – amen“...)

 x

= JK v rôznych situáciách rôzne reagoval, podľa potrieb ľudí a nie vždy podľa „predpisov viery“... (napr. „v sobotu sa nesmie uzdravovať,“ povedali zákonníci /ktorí sa snažili - snáď úprimne - plniť Božiu vôľu/... „vstaň a choď,“ povedal Ježiš ochrnutému a ten vstal a oslavoval Boha za jeho milosrdenstvo... Kto je bližšie Bohu? Ježiš-Boh so svojou konajúcou láskou alebo zákonníci so svojimi knihami náboženských predpisov? Nie je najväčším prikázaním láska? A nie je Božou vôľou „len“ skutočne milovať?)

 x

JK dával (náročné) výzvy, nedefinoval „predpisy“

 x

= kajajte sa (buďte pokorní, vďační, slúžte...) a verte evanjeliu (uverte radostnej zvesti o Božej milosrdnej láske a odpovedajte na ňu svojou láskou voči druhým ľuďom...), JK ponúkal ideál lásky v praktických skutkoch, ku ktorému máme smerovať (nedefinoval žiadne nové „predpisy viery“, ale vysvetľoval všeobecné Božie princípy, postavené na láske a milosrdenstve)

  x

JK neodsudzuje hriešnikov, ktorých stretáva,

ale ich trpezlivo a s láskou pozýva zmeniť svoj život

 x

= JK hovorí „neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnikov“ – žiadne „zhoríš v pekle... trp za svoje hriechy... žiješ v ťažkom hriechu, fuj... príď za mnou, až keď budeš čistý...“, ale láskavé prijatie a odpustenie „choď a už nehreš“ - znovu dáva výzvu pokúsiť sa žiť správne...

  x

JK tvrdo kritizuje pokrytcov a zákonníkov

 x

= najtvrdšie slová JK v evanjeliu sú voči zákonníkom... „hadi, hadie plemeno, pokrytci, obielené hroby, plné mŕtvolných kostí... beda vám!“ – zaujímavé, že takto nereaguje voči hriešnikom, ale práve voči „náboženským profesionálom“, ktorí sa oddali službe Bohu... nie je náhodou Bohu najviac odporná naša falošná „svätosť – služba Bohu“ bez milosrdnej lásky k ľuďom a bez služby tým, ktorý to skutočne potrebujú?

 x

= priamo, otvorene a nahlas poukazuje na odklon náboženského konania (ľudského „Božieho zákona“) od Božej milosrdnej lásky, ktorá sa prejavuje službou a skutkami lásky vo vzťahu k ľuďom, v nádeji na večný život s Bohom

 x

= to že kritizoval zákonníkov, že občas porušoval „Zákon“ (teda podľa mienky zákonníkov) a tiež, že konal verejne skutky lásky (prijímal hriešnikov, uzdravoval a odpúšťal), sú asi hlavné dôvody, prečo ho chceli zabiť, a vlastne ho aj zabili... (Keby prišiel JK dnes na slávnostnú omšu do nejakej prekrásnej baziliky a vyzval by ľudí, aby zmenili svoje pokrytecké a „hrané“ pohodlné náboženstvo na skutočne hlboké náboženstvo praktickej lásky a služby, neposlali by /sme/ ho preč, že vyrušuje krásnu liturgiu a porušuje posvätnú tradíciu...?

 x

JK nechce „skutky pre skutky“,

ale lásku v srdci, ktorá vidí a koná

 x

= vytváranie si „kreditu“ na vstup do neba...? Skôr - nauč sa milovať a potom je úplne jedno koľko dobrých skutkov a ako veľkých či malých urobíš... len človek naplnený láskou dokáže skutočne milovať („láska k Bohu“ a cirkevná prax formou rituálov, obiet, chodenia do kostola, ružencov, pútí na sväté miesta, náboženských povinností, a tiež „ochrana seba samého ´svätého´ pred hriešnikmi tamtými druhými“ – toto všetko bez úprimnej dávajúcej lásky a snahy o budovanie spoločenstva s Bohom a ľuďmi sú skutky pokrytecké, hlúpe a zbytočné... „Ale veď sme ti hovorili Pane, Pane...“ „Nepoznám vás...!“. Láska k Bohu musí byť neoddeliteľne zjednotená s láskou k blížnemu = každému blížnemu! Láska k blížnemu je prikázanie... a láska už chápe, čo ten druhý potrebuje – a koná! (Konanie dobrých skutkov bez lásky nie je prikázanie - ale aj tak si mnohí myslia, že sa tak dostanú do neba, veď „kredit dobrých skutkov“ si predsa nabili...)

  x

JK chce „dobrý strom“ a tiež „dobré ovocie“

 x

= najprv musí byť „dobrý strom“ – staňme sa dobrými ľuďmi, múdrymi a láskavými, schopnými slúžiť... a z takéhoto „dobrého stromu“ potom zákonite vyrastie „dobré ovocie“ (budeme tak /snáď/ schopní konať dobré skutky s láskou a múdrosťou – a takto naplno vlastne „slúžiť Bohu“ a „plniť Božiu vôľu“, každý svojim originálnym štýlom života... s radosťou, pokorou, odvahou, nehou...)

  x

JK sa modlil a oddychoval

 x

= JK sa ráno na úsvite alebo tiež večer po svojich stretnutiach s ľuďmi utiahol „na pusté miesto do samoty“ a tam sa modlil a oddychoval (aby nám dal príklad, že je to dôležité pre náš plnohodnotný život)

 x

= tiež ale ukázal, že v určitých situáciách je láska k ľuďom a konkrétna služba väčšia ako vlastná modlitba a pokoj - ak ho ľudia našli a „vyrušili“ pri modlitbe a oddychu, vstal, „zľutoval sa nad nimi, lebo boli... ako ovce bez pastiera“ a „začal ich učiť mnohým veciam...“

 x

 x

PS: Dajme si pozor, aby sme neboli len teoretikmi...!!! Všetko pochopené treba začleňovať do svojho života. Inakšie sme len „teoretickí kresťania“ alebo „spokojní pohodlní zaparkovaní kresťania“ alebo jednoduchšie – „pokrytci“. 

 x

Prajem pekné hľadanie, meditovanie nad evanjeliom, spojené s modlitbou a konaním aspoň „malých“ skutkov lásky voči druhým ľuďom okolo nás. Držme si prsty ;-)     

x 

 x

x

x

 x

Napísal pre teba

(-: Martin "Ruksak" Krška :-)

 

nahor

 

more

Pár krátkych príbehov pre dlhé letné a ešte dlhšie zimné večery.

more

Texty pesničiek, 

ktoré najviac hrávame na chatách, 

táboroch, 

výletoch.

more

fotky

more

 

 

nahor